Zachodniopomorski klaster przedsiębiorstw


DOŁĄCZ DO KLASTRA Zachodniopomorskiego

Porozumienie ogólnobranżowe, dotacje dla firm!

Wyślij zapytanie

CERTYFIKAT KLASTRA

Partner otrzymuje potwierdzenie przynależności.

Zweryfikuj

ZAKUPY GRUPOWE

Korzystaj z efektu "zakupów grupowych". Oferty specjalne w Klastrze.

Chcę otrzymać oferty

KATALOG PRZEDSIĘBIORSTW

Spis organizacji należących do Klastra.

Prześlij mi katalog

O KLASTRZE

Zachodniopomorski Klaster Przedsiębiorstw powstał w 2008 w wyniku podjęcia współpracy przez grupę przedsiębiorstw.  Każda z Firm założycieli wniosła do Klastra kapitał w postaci wiedzy, kontaktów biznesowych, umów z kontrahentami oraz zapału do wspólnej realizacji celu jakim jest „Budowanie silnej marki przy wykorzystaniu efektu synergii klastra„.

Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do odwiedzenia naszego portalu. Został stworzony jako źródło wiedzy o działalności naszego Klastra, ale również jako kompendium wiedzy o idei „klasteringu”.

Managerem Klastra jest mgr inż. Seweryn Szast, absolwent Wydziału Podstaw Techniki i Zarządzania Politechniki Lubelskiej (specjalność Przedsiębiorczość i Marketing z inżynierskim blokiem budowlanym) oraz Universidad Pública de Navarra (Pamplona, Navarra, Hiszpania) na kierunku Zarządzanie.  Autor publikacji z dziedziny Outsourcingu, prelegent na konferencjach naukowych oraz właściciel prywatnej firmy zajmującej się nowoczesnymi technologiami i budownictwem.

Zachodniopomorski Klaster Przedsiębiorstw funkcjonuje w oparciu o Umowę Partnerstwa (udostępniana na życzenie zainteresowanego). Partnerstwo oznacza nieinstytucjonalne porozumienie autonomicznych podmiotów, realizujących wspólnie konkretny projekt. Manager Klastra może negocjować kwestie związane z utworzeniem partnerstwa z całą grupą autonomicznych podmiotów.

Struktura Zachodniopomorskiego Klastra Przedsiębiorstw


KORZYŚCI DLA PARTNERÓW

 • Dostęp do narzędzi biznesowych
 • Możliwość wymiany informacji o nowych rynkach, zmianach w oczekiwaniach klientów, nowych trendach i technologiach z innymi uczestnikami klastra.
 • Wzrost produktywności dzięki dostępowi do wyspecjalizowanych czynników produkcji i redukcji kosztu dostępu do wspólnych zasobów
 • Rozwinięty rynek wyspecjalizowanych dostawców.
 • Możliwość podejmowania wspólnych działań marketingowych
 • Niższe koszty działalności m.in. dzięki wykorzystywaniu zasobów i infrastruktury klastra oraz geograficznej bliskości dostawców (niższe koszty transportu).
 • Promocja klastra i jego uczestników w kraju i za granicą, co obniża koszty marketingu i wpływa pozytywnie na wzrost sprzedaży.
 • Wsparcie eksperckie lokalnych uczelni wyższych oraz ośrodków badawczych.
 • Możliwość korzystania przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, z pomocy biznesowej oferowanej przez koordynatorów klastra.
 • Korzyści zewnętrzne w zakresie dyfuzji technologii i przepływów wiedzy wynikające z bezpośrednich kontaktów między przedstawicielami klastra, prowadzących do znaczącego obniżenia całkowitych kosztów transakcyjnych w róŜnych obszarach, w tym w zakresie transferu wiedzy i technologii

MISJA i CELE

 • stworzenie platformy wymiany informacji, komunikacji i kooperacji pomiędzy uczestnikami Klastra wraz z zestawem narzędzi biznesowych dostępnych on-line
 • rozwój współpracy Klastra z firmami, uczelniami, instytucjami, urzędami, organizacjami rządowymi z Lubelszczyzny
 • wspólne świadczenie usług na zewnątrz Klastra
 • wzajemne świadczenie usług wewnątrz Klastra
 • ułatwienie transferu wiedzy wewnątrz Klastra
 • realizacja wspólnych projektów biznesowych, edukacyjnych, szkoleniowych i badawczych w celu obniżenia kosztów
 • wspólna realizacja projektów oraz inwestycji, których pojedynczy podmiot należący do Klastra nie byłby w stanie zrealizować samodzielnie
 • promocja marek oraz produktów Klastra
 • pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania (m. in. dotacje z Unii Europejskiej)
 • pozyskiwanie zleceniodawców
 • promocja idei Klastra
 • optymalizacja kosztów operacyjnych oraz redukcja kosztów Outsourcingu
 • popularyzacja nowoczesnych technik i technologii wewnątrz Klastra
 • wzrost innowacyjności Podmiotów Klastra poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów i usług
 • uzyskanie przewagi konkurencyjnej w gospodarce lokalnej i krajowej.

Wszystkie cele jednostkowe mają przyczynić się do realizacji naszej misji którą jest „Pełne zaspokojenie indywidualnych potrzeb każdego Klienta, dzięki współpracy wewnątrz Klastra„.